Nauka-Biznes

Katalog usług B+R Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawa Cel: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogu je prezentującego Rezultat: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach wszystkich Wydziałów Politechniki Warszawskiej, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.

Data publikacji: 10 marca 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawa Cel: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultat: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Elektrycznego PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.  

Data publikacji: 3 marca 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawa Cel: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultat: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.

Data publikacji: 3 marca 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawa Cel: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultat: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Geodezji i Kartografii PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.

Data publikacji: 3 marca 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawa Cel: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultat: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.

Data publikacji: 3 marca 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawa Cel: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultat: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Transportu PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.

Data publikacji: 3 marca 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowisk Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawska   Cel badania: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultaty: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby […]

Data publikacji: 23 lutego 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawska   Cel badania: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultaty: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog. […]

Data publikacji: 23 lutego 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Cel badania: Głównym celem badania Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz […]

Data publikacji: 27 stycznia 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Poradnik NCBR dot. kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki (2018)

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Cel badania: W poniższym opracowaniu przedstawione zostały porady dotyczące kwalifikowania zadań badawczych w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do poszczególnych typów badań: badania podstawowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Poradnik otwiera przegląd definicji oraz charakterystyka istoty problemu. W dalszej części zostały omówione granice pomiędzy analizowanymi typami badań. Następnie zostały przedstawione […]

Data publikacji: 27 stycznia 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej