Nauka-Biznes

Katalog usług B+R Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawa Cel: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogu je prezentującego Rezultat: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach wszystkich Wydziałów Politechniki Warszawskiej, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.

Data publikacji: 10 marca 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Inżynierii Materiałowej

Zamawiający: Politechnika Warszawa Cel: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultat: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.

Data publikacji: 9 marca 2021

Nauka-Biznes >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawa Cel: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultat: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Geodezji i Kartografii PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.

Data publikacji: 8 marca 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawa Cel: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultat: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Elektrycznego PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.  

Data publikacji: 3 marca 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawa Cel: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultat: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.

Data publikacji: 3 marca 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawa Cel: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultat: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.

Data publikacji: 3 marca 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawa Cel: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultat: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Transportu PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.

Data publikacji: 3 marca 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowisk Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawska   Cel badania: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultaty: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby […]

Data publikacji: 23 lutego 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Katalog usług B+R – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zamawiający: Politechnika Warszawska   Cel badania: promowanie działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących Rezultaty: Katalog usług B+R PW – opracowanie zawierające opisy działalności Zespołów B+R funkcjonujących w ramach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, w szczególności zakres oferty świadczonych przez nie usług B+R   Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog. […]

Data publikacji: 23 lutego 2021

Nauka-Biznes  Raporty >> Więcej


Analiza obejmująca polityki oraz instrumenty wsparcia wobec instytucji otoczenia biznesu wspierających innowacyjność przedsiębiorstw w wybranych krajach

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Cel badania: Dokonanie przeglądu i oceny polityk oraz instrumentów wsparcia wobec instytucji otoczenia biznesu (IOB) wspierających innowacyjność przedsiębiorstw w wybranych krajach. Rezultaty: Raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące funkcjonowania Instytucji Otoczenia Biznesu. Kliknij na okładkę, aby otworzyć katalog.  

Data publikacji: 28 stycznia 2021

Nauka-Biznes >> Więcej