Dział Organizacyjny

Zakres zadań Działu Organizacyjnego obejmuje:

  1. Obsługę poszczególnych komórek tworzących CZIiTT w zakresie:
  • spraw kadrowych,
  • finansowo-księgowym, w tym projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • rozliczeń z jednostkami zewnętrznymi, w tym ewidencjonowania zawieranych umów, wystawiania faktur,
  • ewidencji środków trwałych,
  • zamówień publicznych,
  • udostępniania i wynajmu infrastruktury CZliTT-u,
  • technicznej obsługi konferencji, spotkań i innych wydarzeń,
  • funkcjonowania systemu IT i dostępu do usług informatycznych (we współpracy z Centrum Informatyzacji PW).

2. Zarządzanie powierzchnią wystawienniczą i konferencyjną CZIiTT-u.
3. Obsługę techniczną obiektu i nadzór nad infrastrukturą znajdującą się w obiekcie.
4. Koordynację spraw związanych z pomocą publiczną i pomocą de minimis udzielaną i otrzymywaną przez uczelnię, w szczególności prowadzenie rejestru i potwierdzanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, a także realizacja wszelkich zobowiązań CZIiTT-u związanych z pomocą publiczną i pomocą de minimis.
5. Zarządzanie projektami zgodnie z zakresem działania.

Zespół Konferencyjno-Wystawienniczy tworzą pracownicy Działu Organizacyjnego zarządzający przestrzenią konferencyjno-wystawienniczą wykorzystywaną w celu organizacji warsztatów, spotkań i konferencji realizowanych we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.