Aktualności

>> more

Zaproszenie do współpracy – warsztaty z zakresu komercjalizacji i transferu technologii

Widząc potrzebę rozwoju wzrostu świadomości proinnowacyjnej wśród przedstawicieli środowiska ...

Seminarium specjalistyczne – semestr zimowy 2016

Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Centrum Informatyzacji PW zapraszają w semestrze zimowym 20...

XIV Sympozjum KRAB

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE zaprasza do udziału w XIV Sympozjum KRAB, któ...

Partners