Złoty medal dla PW na wystawie Taiwan Innotech Expo

Zespół Politechniki Warszawskiej zaprezentował na wystawie Taiwan Innotech Expo w Taipei innnowacyjną technologię do usztywniania konstrukcji i budynków w celu minimalizowania skutków trzęsień ziemi. Przedstawione rozwiązanie, wykorzystujące zastosowanie cieczy nienewtonowskich, opracowane zostało przy współpracy zespołu Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Technologia przedstawiona przez PW została nagrodzona złotym medalem!

Wystawa 2018 TAIWAN INNOTECH EXPO znana też jako TAIPEI INT’L INVENTION SHOW & TECHNOMART/ TAIPEI INST jest uznawana za najważniejsze wydarzenie w Azji poświęcone wyłącznie wynalazkom, a także jest unikalnym miejscem spotkania przemysłu, dystrybutorów i ekspertów finansowych, którzy zawsze poszukują nowych produktów. Odbywa się w prestiżowej lokalizacji, w budynku Taipei World Trade Centre (TWTC).  Patronat objęły Ministerstwo Spraw Gospodarczych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji, Rada Rolnictwa oraz Ministerstwo Nauki i Technologii.

Wystawa jest organizowana od ponad 10 lat.

https://www.inventaipei.com.tw/index.html

Wyjazd był koordynowany przez Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

 Osoby biorące udział w wystawie:

Dr inż. Łukasz Wierzbicki Wydział Inżynierii Materiałowej Technologii Politechniki Warszawskiej

Mgr inż. Małgorzata Głuszek Wydział Chemiczny Technologii Politechniki Warszawskiej

Mgr Anna Ceglińska Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Udział w wystawie finansowany ze środków projektu „KEPP – Komercjalizacja – efektywna, przyjazna i profesjonalna” w programie „Inkubator Innowacyjności + ”, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet IV, Działanie 4.4.