Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

W najbliższy czwartek, 2 marca, w godzinach 15.00 – 16.00 w sali 4.07 odbędzie się seminarium pt. „FabSpace 2.0 – laboratorium danych geoprzestrzennych”.

Spotkanie poprowadzą: dr hab. inż. Robert Olszewski z Wydziału Geodezji i Kartografi PW, przedstawiciel firmy Opegieka Sp. z o.o. oraz przedstawiciel Działu Badań i Analiz CZIiTT PW.

Podczas spotkania słuchacze zdobędą wiedzę na temat procesu gromadzenia informacji dotyczących problemów społecznych, których rozwiązanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu zasobów danych geoinformatycznych.

FabSpace 2.0 jest wspólnym przedsięwzięciem badawczym międzynarodowego konsorcjum z 6 krajów, w tym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, w ramach Horyzontu 2020.

Seminarium organizują: CZIiTT PW oraz Wydział Geodezji i Kartografii PW.

Informacje o projekcie 

Informacje o badaniu

Fab Space

Post Author: Tomasz Turzyński