Wyniki Konkursu na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie, wykonane przez studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej związane z przemysłem motoryzacyjnym

Decyzją Komisji Konkursowej, składającej się z przedstawicieli Politechniki Warszawskiej oraz firmy Arrinera Technology S.A., przyznane zostały 2 nagrody oraz 2 wyróżnienia.

W kategorii prac magisterskich Laureatką została Pani Olga Góral z Wydziału Chemicznego za pracę pn. „Otrzymywanie ziaren polimerowych typu core – shell do zastosowań w płynach elektroreologicznych”.

W kategorii prac inżynierskich nagroda została przyznana Pani Marcie Stefańskiej z Wydziału Chemicznego za pracę pn. „Badania nad syntezą układów polimerowych zdolnych do wiązania dwutlenku węgla na bazie monomerów epoksydowych”.

W związku z interesującą tematyką prac, Komisja postanowiła dodatkowo wyróżnić 2 prace w kategorii prac inżynierskich. Wyróżnienia otrzymują: Pan Filip Zajdel z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych za pracę pn. „Minimalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez dobór sterowania przełożeniem przekładni CVT w napędzie elektrycznym” oraz Pan Mateusz Noskowicz z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych za pracę pn. „Wpływ rozdziału mocy na zużycie energii w równoległym układzie hybrydowym z przekładnią planetarną”.

Na podstawie § 4 ust. 5 Regulaminu Konkursu, w związku z wpłynięciem jedynie jednej pracy w kategorii prac doktorskich, pozostała ona bez rozstrzygnięcia.

Konkurs, ogłoszony na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską, a firmą Arrinera Technology S.A., miał na celu nie tylko promowanie najlepszych prac studentów  i doktorantów Politechniki Warszawskiej związanych z przemysłem motoryzacyjnym, ale także wzmacnianie współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Fundatorem nagród jest firma Arrinera Technology S.A.