Wyniki badania – Europejska Karta Naukowca w Politechnice Warszawskiej – INFOGRAFIKA

Celem badania było określenie zgodności zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu z praktykami stosowanymi na Politechnice Warszawskiej w opinii pracowników naukowych i doktorantów uczelni. Badanie stanowiło cześć prac Zespołu rektorskiego ds. wdrożenia w Politechnice Warszawskiej zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Politechnika Warszawska została wysoko oceniona w kryteriach: finansowanie i wynagrodzenie, wolność badań naukowych, zasady etyczne, odpowiedzialność zawodowa i zasada niedyskryminacji.

Badanie przeprowadzono wśród pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych i naukowo-technicznych oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej. Projekt trwał od maja do listopada 2018. W pracach Zespołu rektorskiego brała udział dr Aleksandra Wycisk z Działu Badań i Analiz CZIiTT PW.

Szczegółowe wyniki w infografice poniżej