Współpraca pomiędzy Politechniką Warszawską oraz Puławskim Parkiem Naukowo Technologicznym

Na podstawie inicjatywy podjętej w marcu br. przez Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy nadzorze merytorycznym zastępcy dyrektora CZIITT PW – Pana Marcina Postawki i podpisanego porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską a Puławskim Parkiem Naukowo Technologicznym (PPNT) w czerwcu br. doszło do rozpoczęcia współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej poprzez spółkę spin – off Materiał Consulting Sp. z o.o. a PPNT w zakresie rozwoju unikatowej
w Polsce technologii Metal Incjection Molding (MIM).
W ramach współpracy opracowywane będą tzw. pre- technologie w zakresie MIM będącego procesem kształtowania metali w ramach, którego sproszkowany metal jest mieszany z materiałem wiążącym
w celu utworzenia „surowca”, który jest następnie kształtowany i zestalany za pomocą formowania wtryskowego i wypalania do kształtu danego produktu. Opracowane technologie będą implementowane na potrzeby partnerów zewnętrznych. Ponadto, zakres współpracy będzie obejmował uruchomienie prac badawczo – rozwojowych w zakresie:
a. filamentów w oparciu o materiały typu: PLA, ABS i innych,
b. wytwarzania produktów z hafnu, materiału o najwyższej temperaturze topnienia
c. wytwarzania ekologicznych preparatów stanowiących uzupełnienie do antybiotyków paszowych dla zwierząt
d. wibroakustyki
Obok opisanych aktywności, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej planuje podjąć działania związane z rozwojem zagadnień dotyczących tematyki: smart city oraz przemysłu 4.0, mających stanowić tzw. „miękkie” uzupełnienie przedstawionych propozycji projektów związanych ze strategicznymi obszarami badawczymi jakie są priorytetowymi zagadnieniami dla firmy.