Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

W ramach projektu pn. „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności” Dział Badań i Analiz CZIiTT PW we współpracy z Wydziałem Architektury PW rozpoczyna badanie użytkowników przestrzeni PW: „Jak tam trafić? Identyfikacja potrzeb społeczności PW w zakresie wayfindingu”. Celem jest poznanie mocnych i słabych stron obecnego oznakowania na terenie Kampusu Centralnego, a także diagnoza potrzeb i oczekiwań użytkowników przestrzeni PW, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy wszystkich użytkowników PW: gości, uczestników wydarzeń i konferencji (również z okresu przed pandemią), społeczność studencką, doktorantów oraz pracowników PW do wzięcia udziału w ankiecie dostępnej pod linkiem: https://bit.ly/badanie_uzytkownikow_przestrzeni_PW

Dzięki Państwa zaangażowaniu i udzielonym odpowiedziom możliwe będzie udoskonalenie przestrzeni naszej Uczelni i sprawienie, że będzie ona bardziej przyjazna wszystkim użytkownikom.

Zachęcamy gorąco do udziału w badaniu!

Post Author: Ewa Bichta