Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

W dniach 13 – 15 listopada odbyła się w Warszawie VIII Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Porozumienia Spółek Celowych. PACTT jest dobrowolnym, ogólnopolskim zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej.

Konferencja rozpoczęła się 13 listopada w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW o godzinie 12.00. Na spotkanie przybyło około 200 gości z 66 jednostek z całej Polski.

Władze Uczelni reprezentował prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak Prorektor ds. Rozwoju, ponadto gości przywitali: prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM oraz płk dr inż. Artur Król – Prorektor ds. Wojskowych WAT.

Prezentacje dotyczyły wpływu działalności CTT na naukę i gospodarkę. Przedstawiciele Ministerstw: Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opowiadali natomiast o narzędziach wsparcia komercjalizacji wyników badań oferowanych przez administrację centralną.

Politechnika Warszawska była tego dnia reprezentowana podczas debat przez dr Katarzynę Modrzejewską z Działu Badań i Analiz CZIiTT PW, która prowadziła panel dyskusyjny pt. „Miasto – broker wiedzy czy pośrednik współpracy pomiędzy jednostkami prowadzącymi działalność B+R a biznesem?”

Pracownicy Centrum zorganizowali także dla gości Konferencji warsztaty biznesowe z zakresu zarządzania z wykorzystaniem gry strategicznej pt. „Gorączka biznesu”

Po podsumowaniu pierwszego dnia Konferencji przez Dyrektor CZIiTT PW Annę Rogowską, gościom umożliwiono zwiedzanie Centrum w grupach. Na każdym piętrze znajdowali się dedykowani pracownicy jednostki, którzy opowiadali o sposobach wykorzystania infrastruktury Centrum, prezentowali najważniejsze pomieszczenia i opowiadali o funkcjonowaniu CZIiTT PW, działaniu na rzecz Uczelni i wspieraniu jej podmiotów.

14 i 15 listopada prelekcje odbywały się w hotelu Gromada. Z ramienia PW dr Katarzyna Modrzejewska i Dariusz Parzych z Działu Badań i Analiz CZIiTT PW przedstawili wyniki badania przeprowadzonego wśród pracowników CTT na temat skutecznych form promocji wyników badań naukowych kierowanych do gospodarki.

Post Author: Tomasz Turzyński