Ustawa 2.0 – zapraszamy do debaty i konsultacji społecznych

Zapraszamy na spotkanie dotyczące wprowadzenia zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej Ustawą 2.0, podczas którego będą prowadzone konsultacje społeczne.

Celem spotkania jest przybliżenie treści ustawy osobom zainteresowanym, a także zebranie Państwa opinii dotyczących wprowadzanych zmian.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja obowiązkowa: 

Data:

wtorek i środa, 10 i 11 października, godz. 17.00-19.00

Miejsce:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW Sala. 4.04

Seminarium koordynowane jest przez Dział Badań i Analiz  oraz Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW.

Program spotkania:

10 października tematem przewodnim będzie Zarządzanie uczelnią  w szczególności:

  • Struktura uczelni;
  • Rada Uczelni;
  • Uprawnienia do nadawania stopni naukowych;
  • Ewaluacja nauki;
  • Finansowanie.

11 października skupimy się na karierze akademickiej i kształceniu z naciskiem na poniższe aspekty:

  • Zmiany wymogów w zakresie prowadzenia studiów
  • Szkoły doktorskie – nowy model kształcenia doktorantów
  • Zmiany w habilitacji
  • Ścieżka naukowa a ścieżka dydaktyczna
  • Mobilność

Prelegentem będzie mgr inż. Michał Gajda (DRIMn CZIiTT PW)

– Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki;

– Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów;

– Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

https://nkn.gov.pl/rada_programowa/michal-gajda/

Całe spotkanie oraz konsultacje społeczne moderować będzie dr Aleksandra Wycisk (DBA CZIITT PW). Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwentka socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalizuje się w społecznych badaniach jakościowych.

Zakończenie: 19.00

Cały projekt ustawy oraz materiały informacyjne dostępne na stronie:

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-projekt

Serdecznie zapraszamy! Przyjdź dowiedz się co Cię czeka i podziel się z nami swoją opinią!