Technologie informatyczne w usługach prawnych – szanse i ryzyka

Spotkanie z cyklu Ekosystem Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

Prelegenci: prof. H. Rybiński (Politechnika Warszawska), T. Zalewski (radca prawny), dr M. Araszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), dr T. Żurek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), J.Piotrowski (Contractchecker.co).

11 maja 2017 r, godz. 15.30-18.30
Sala 4.01 (IV p.)
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW
ul. Rektorska 4 Warszawa

Link do formularza rejestracyjnego>>

Agenda

  1. Legal Tech – od technologii wspomagającej prawników do technologii umożliwiającej świadczenie usług prawnych – Tomasz Zalewski (radca prawny)
  2. Case study zastosowania sztucznej inteligencji w oprogramowaniu dla branży prawniczej – prof. Henryk Rybiński (Politechnika Warszawska)
  3. Sztuczna inteligencja w prawie – dr Michał Araszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), dr Tomasz Żurek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  4. Case study: machine learning w analizie umów – Jarosław Piotrowski (Contractchecker.co)
  5. Dyskusja

Moderacja: Ewa Fabian, adw.
specjalista ds. badań i komercjalizacji
Dział Badań i Analiz CZIiTT PW