Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w CZIiTT PW – podsumowanie

W CZIiTT PW świętowaliśmy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, dyskutując o wyzwaniach rynku pracy przyszłości

Ostanie seminarium organizowane przez Dział Badań i Analiz (21 listopada), poświęcone było wyzwaniom rynku pracy przyszłości. Wydarzenie wpisało się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który w Polsce obchodzony jest od 2008 r.

Prelegenci wygłosili trzy prezentacje, po których miała miejsce dyskusja z udziałem publiczności. Dr Katarzyna Modrzejewska (CZIiTT PW) przedstawiła wyniki badania poświęcanego akademickiej przedsiębiorczości na Politechnice Warszawskiej. Z jej wystąpienia uczestnicy dowiedzieli się np., że społeczność akademicka PW najczęściej wiąże z przedsiębiorczością takie postawy jak: „obowiązkowość”, „samodyscyplina”, „umiejętność systematycznej pracy”. Z kolei najrzadziej wskazywaną postawą, powiązaną z przedsiębiorczością, była „gotowość do ufania innym”.

W kolejnym wystąpieaniu dr hab. Katarzyna Dziewanowska (Wydział Zarządzania UW) opowiedziała o problematyce zarządzania młodymi talentami z perspektywy badawczej projektu GETM3 (Global Entrepreneurial Talent Management 3). Prezentację wyników badania wzbogaciła o kulturowe różnice w warsztacie badaczy reprezentujących kraje zaangażowane w realizację projektu.

Na zakończenie dr Marek Piotrowski (CZIiTT PW) przedstawił wybrane wyniki badania „Rynek pracy na Mazowszu w kontekście kształcenia na uczelni technicznej – 2019”, które zostało zrealizowane w ramach projektu NERW współfinansowanego ze środków EFS. Zaprezentował także aktualny kontekst społeczno-ekonomiczny, w tym zwrócił uwagę słuchaczy na zmieniającą się z roku na rok strukturę wieku w Polsce.

Projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

GETM3 project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement no. 734824. (MM)