Success Stories, czyli historie sukcesu absolwentów Politechniki Warszawskiej – poszukujemy absolwentów

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW realizuje badanie dotyczące budowania narracji o absolwentach, którzy osiągnęli sukces, tzw. Success Stories.

W jego ramach analizowane są sposoby budowania tych historii na uczelniach wyższych oraz diagnozowane są czynniki warunkujące sukces absolwentów Politechniki Warszawskiej. W rezultacie badania zostaną opracowane rekomendacje dotyczące sposobów budowania narracji o sukcesach osób, które ukończyły PW oraz raport będący zbiorem ich historii, stanowiący jednocześnie materiał promocyjny Uczelni. 

W związku z realizacją badania dział Badań i Analiz CZIiTT  PW poszukuje absolwentów Politechniki Warszawskiej, którzy chcieliby się podzielić historiami swojego sukcesu, by stały się one inspiracją dla uczniów szkół średnich oraz studentów w planowaniu ścieżki swojej kariery.

 Osoby, chcące podzielić się z nami opowieścią o swojej karierze zawodowej prosimy o kontakt z Magdą Matysiak: magda.matysiak@pw.edu.pl (22) 234 14 29

 Badanie realizowane jest w ramach Zadania 43 projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.