Spotkania z PKN Orlen

W czerwcu br., z inicjatywy Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Pana prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka odbyły się spotkania dotyczące przyszłej współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a PKN ORLEN S.A. W trakcie spotkań zaprezentowano plany spółki związane z budową Centrum Badawczo Rozwojowego (link do filmu o Centrum) oraz omówiono kwestie modeli komercjalizacji i współpracy obejmującej transfer technologii i wiedzy.
W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele władz jednostek wydziałowych, m.in.: Wydziału Chemicznego, Wydziału Inżynierii Materiałowej, Wydziału Fizyki, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, oraz reprezentanci PKN Orlen.
Ze strony Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii swój aktywny udział zapewnił zastępca dyrektora CZIITT PW – Pan Marcin Postawka.