Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Poniżej – pełna infografika oraz raport z badania.

Zleceniodawca: Samorząd Studentów PW

Realizacja badania: Dział Badań i Analiz CZIiTT PW

Sondaż #powiedzPW to inicjatywa konsultacji ze społecznością akademicką, funkcjonująca na Politechnice Warszawskiej
od 2017 r., koordynowana przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW. Celem Sondażu #powiedzPW jest zwiększenie uczestnictwa studentów i pracowników w procesie podejmowania decyzji dotyczących uczelni, a także podniesienie poziomu satysfakcji ze studiowania i pracy w PW.
Sondaż #powiedzPW jest okazją, aby w szybki sposób poznać zdanie społeczności akademickiej na tematy związane z organizacją życia na Uczelni i przekazać te opinie Władzom Politechniki Warszawskiej.
Celem jedenastej edycji Sondażu było przeprowadzenie badania opinii studentów na temat Domów Studenckich PW.

Kliknij na okładkę, aby otworzyć raport.

Post Author: Magdalena Zakrzewska