Seminarium: Zarządzanie procesami biznesowymi

Zapraszamy na kolejne spotkanie organizowane przez nasz Dział Badań i Analiz.

Kiedy: 26 września br. (czwartek), godz. 17.00-19.00
Gdzie: CZIiTT PW, sala 4.07, IV piętro
Zapisy: bit.ly/ZarzadzanieProcesamiBiznesowymi   

Celem seminarium jest przedstawienie narzędzi i metod zarządzania procesowego, zaprezentowanie mierników sukcesu, jak wartość dodana czy poziom satysfakcji  klientów oraz potencjalnych korzyści będących efektem optymalizacji.

Agenda:
1) Procesowe ujęcie problemu, wstęp do dyskusji – dr Julita Majczyk, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

2) Diagnoza kompetencji wykonawców procesu w zakresie wykorzystywania narzędzi w działaniu – Wojciech Witkowski, sport & music manager

3) Ilościowe mierniki sukcesu w procesie biznesowym – Sebastian Bajon, General Electric Company Polska Sp. z o.o.

5) Dyskusja z udziałem prelegentów i publiczności. (MM)