Seminarium Tygodnia Otwartej Nauki – „Otwórz, aby…”

Zapraszamy  na coroczne seminarium poświęcone zagadnieniom otwartej nauki i promocji dorobku naukowego, organizowane w ramach międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki. Tegorocznym tematem spotkania i jednocześnie myślą przewodnią Tygodnia Otwartej Nauki jest hasło „Otwórz, aby…” będące zaproszeniem do dyskusji na temat korzyści, płynących z prezentowania wyników badań jako otwartych zasobów naukowych.

Miejsce:
CZIiTT PW, pok. 4.01-4.02

Data:
24 października

Plan spotkania:
10:30-11:00   Rejestracja, bufet kawowy
11:00-11:05   Otwarcie seminarium
11:05-11:50   dr Alek Tarkowski – Centrum Cyfrowe / Dlaczego Open Access nam nie wystarczy? O trwającej reformie prawa autorskiego w Europie.
11:50-12:50   Jakub Szprot ICM / Polityka otwartego dostępu w Polsce w kontekście europejskim.
12:50-13:10   Przerwa kawowa
13:10-14:10   dr Marta Hoffman-Sommer – ICM / Otwarte udostępnianie danych badawczych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja do 22 października 

Informacja o autorach oraz abstrakty wystąpień:

Dyrektor Centrum Cyfrowego. Kieruje projektami dotyczącymi reformy prawa i polityk publicznych (policy). Doktor socjologii. Współzałożyciel i koordynator projektu Creative Commons Polska, pełni też rolę European Policy Fellow dla amerykańskiej organizacji Creative Commons, prowadzący projekt „OER Policies for Europe”. Współzałożyciel Koalicji Otwartej Edukacji, członek komitetu kierującego Open Policy Network.

Tytuł: Dlaczego Open Access nam nie wystarczy? O trwającej reformie prawa autorskiego w Europie.

W Europie od dwóch lat trwa reforma prawa autorskiego. Kształt przepisów regulujących badania naukowe, edukację (w tym szkolnictwo wyższe) oraz eksplorację danych jest ważnym elementem debaty. Po trwającym niemal rok procesie, proponowane przepisy są niekorzystne dla szkolnictwa wyższego i badań naukowych – a w najgorszym wypadku mogą nawet utrudnić wdrażanie modelu Open Access. W swoim wystąpieniu przedstawię założenia obecnej reformy, punkt widzenia organizacji akademickich i bibliotekarskich, możliwe zagrożenia oraz szanse na ich rozwiązanie.

 

 

Kieruje pracami Platformy Otwartej Nauki oraz Sekcji Krajowych Zasobów WBN w ICM UW. Od 2006 roku uczestniczy w polskich i europejskich projektach dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, cyfrowych zasobów naukowych i otwartych modeli komunikacji naukowej.

Tytuł:  Polityka otwartego dostępu w Polsce w kontekście europejskim

W wystąpieniu zostaną przedstawione rekomendacje zawarte w przyjętych przez MNiSW w październiku 2015 r. „Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” oraz obecny stan prac dotyczących wdrożenia otwartego dostępu w Polsce. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na europejski kontekst polskiej polityki otwartego dostępu („Zalecenie Komisji z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony”, zasady programu Horyzont 2020).

 

 

Doktor biologii molekularnej. Obecnie zajmuje się projektami dotyczącymi otwartych danych badawczych i zarządzania danymi w ramach Platformy Otwartej Nauki. Koordynuje prace związane z działaniem Repozytorium Otwartych Danych RepOD.

Tytuł: „Otwarte udostępnianie danych badawczych”

Podczas prowadzenia prac naukowych zazwyczaj pojawiają się dane badawcze, w najróżniejszej postaci. Odpowiednie zarządzanie nimi usprawnia prowadzenie badań, a jednocześnie umożliwia późniejsze udostępnienie danych innym zainteresowanym. W jakich sytuacjach i w jaki sposób warto udostępniać dane? Jakie aspekty prawne trzeba wziąć pod uwagę? Jakie są obecnie oczekiwania instytucji finansujących naukę w kwestii udostępniania danych?