Seminarium nt. zastosowania oprogramowania do obliczeń naukowych i inżynierskich

Ponad 60 osób zjawiło się na seminarium pt. „MATLAB i Simulink na Politechnice Warszawskiej” współorganizowanych przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej i firmę Oprogramowanie Naukowo – Techniczne sp. z o.o. sp. k. Zainteresowanie seminarium przekroczyło nasze oczekiwania z czego bardzo się ucieszyliśmy!

Słuchacze mieli okazję zapoznać się z możliwościami  praktycznego zastosowania specjalistycznego oprogramowania do obliczeń naukowych i inżynierskich. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z dużą potrzebą rozwijania umiejętności wykorzystania tego oprogramowania w środowisku akademickim.

Seminarium odbyło się 27 marca 2017 w siedzibie CZIiTT PW.