Seminarium „Czy innowacje w naukach społecznych są możliwe?”

Zapraszamy na seminarium „Czy innowacje w naukach społecznych są możliwe?” prezentujące kluczowe wnioski i proces badawczy projektu: Ekspertyza kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki na zlecenie NCBR

Zapisy: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/623433?lang=pl 

Termin: 27 września 2018 rok w godz. 15.00 – 17.00

Miejsce: CZIiTT PW, sala 4.05 (IV piętro)

W ramach projektu badacze z naszego Działu Badań i Analiz przygotowali  Podręcznik dotyczący kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki ułatwiający stosowanie definicji wnioskodawcom i ekspertom oceniającym.

Będzie to także okazja  do omówienia wyników ekspertyzy w  kontekście Ustawy 2.0 (Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 03.07.2018).

Podczas spotkania odbędzie się też podziękowanie ekspertom za udział w badaniu.