Sejm przyjął ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawę 2.0

Zapraszamy do zapoznania się informacjami na ten temat.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30131%2Csejm-przyjal-ustawe-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-tzw-ustawe-20.html