Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Za nami kolejna edycja paneli pracodawców absolwentów Politechniki Warszawskiej. W czerwcu Dział Badań i Analiz CZIiTT PW przeprowadził pięć paneli: dwa dla Wydziału Fizyki PW, dotyczące kształcenia na kierunkach Fizyka Techniczna i Fotonika/Photonics oraz trzy dla Wydziału Geodezji i Kartografii PW z pracodawcami absolwentów kierunków geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna.

Rozmawialiśmy między innymi o oczekiwaniach względem posiadanych przez absolwentów wiedzy, umiejętności i kompetencji po ukończeniu danego kierunku, niezbędnych do podjęcia pracy merytorycznej, a także realizacji prac badawczo-rozwojowych czy pełnienia funkcji kierowniczych. Zapytaliśmy również o specjalistów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy, preferowane formy współpracy z wydziałem oraz wiodące kierunki prac B+R.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Pracodawcom za udział w panelach oraz wsparcie procesu doskonalenia jakości kształcenia w PW!

W panelach dla kierunków Wydziału Fizyki wzięli udział między innymi:

 • Kryspin Burdyński, PWPW S.A.
 • Piotr Ciszewski, Semicon Sp. z o. o.
 • dr Jacek Galas, Centrum Fotoniki Stosowanej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny
  dr inż. Waldemar Gawron, Vigo System S.A.
 • Szymon Korotko, PCO S.A.
 • dr Paweł Krajewski, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 • dr Dariusz Litwin, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • prof. dr hab. Jan Muszalski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 • prof. Krzysztof Pawłowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • dr inż. Kamil Pierściński, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 • Zuzanna Podgórska, Radon Check
 • Irena Romańska, PWPW S.A.
 • Kinga Stokowska, Badań i Rozwoju w PCO S.A.
 • Kamila Wójcicka, InPhoTech Sp. z o.o.
 • dr hab. inż. Sławomir Wronka, prof. NCBJ, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Panel poprowadziła dr Aleksandra Wycisk z Działu Badań i Analiz CZIiTT PW a rozmowie przysłuchiwała się prof. Katarzyna Rutkowska, Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Fizyki PW.

Natomiast w panelach dla kierunków Wydziału Geodezji i Kartografii PW udział wzięli między innymi:

 • Adam Augustynowicz, OPEGIEKA Elbląg
 • Dominika Bocian, Mycielski Architecture & Urbanism
 • Marek Brylski, Hexagon
 • Ewa Cabajewska, Smart Factor
 • Grzegorz Chmielak, KnightFrank
 • Szymon Ciupa, Smart Factor
 • Edward Głażewski, Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych
 • dr Ewa Janczar, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Andrzej Jaroszewicz, TPI Sp. z o.o.
 • dr Elżbieta Kozubek, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
 • Bartosz Lech, Globema
 • Kamil Łukaszuk, Networks
 • Wanda Stolarska, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • Mariusz Ścisło, FS&P Arcus
 • Marek Ślązak, geodeta powiatowy Mińsk Mazowiecki
 • Dominik Tałanda, Geosolution

Gości powitał Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. Uczelni a rozmowę poprowadziła dr Aleksandra Wycisk z Działu Badań i Analiz CZIiTT PW.

 

Projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
                                .

Post Author: Marcin Karolak