Rekrutacja na wrześniowe kursy realizowane w ramach projektu „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”

Rekrutacja na kursy realizowane w ramach projektu  

Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania

Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie do 20 lipca 2018 r. Formularza dostępnego pod wskazanym linkiem: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/462139?lang=pl

Szanowni Państwo,

we wrześniu 2018 r. serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w następujących kursach:

 1. Kurs w zakresie zarządzania informacją w terminie 6-7 i 13-14 września 2018 r. (ostatnia edycja kursu w ramach projektu);
 2. Kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia – kurs intensywny w terminie 24-28 września 2018 r.;
 3. Kursy w zakresie umiejętności informatycznych w terminach 3,10,17 września i 4,11,18 września 2018 r. – zostaną uruchomione maksymalnie dwa kursy, ostateczna tematyka kursu zostanie wybrana na podstawie Państwa preferencji;
 4. Design Thinking w dydaktyce – kurs w terminie 19-21 września 2018 r. (ostatnia edycja kursu w ramach projektu, prowadzimy zapisy na listę rezerwową).

 

W dalszej części materiału informacyjnego w skrócie opisaliśmy oferowane kursy i wymagania względem uczestnika projektu. Szczegółowe opisy kursów są dostępne na stronie:  https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-wsparcia-edukacji/projekty/kadra/

1.    Kurs podnoszący kompetencje w zakresie zarządzania informacją realizowany w formie warsztatów

Kurs (16 godzin lekcyjnych) ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie zarządzania informacją. Kurs realizowany w formie warsztatów nakierowanych na przekazywanie treści dydaktycznych studentom, obejmujących takie moduły jak:

 • wyszukiwanie i weryfikacja informacji,
 • komunikacja (w tym kanały, plan i forma komunikacji),
 • prezentacja informacji ( w tym styl prowadzenia zajęć i przekazywania informacji),
 • dystrybucja i systemy zarzadzania informacją.

Harmonogram kursu:

Warsztaty w terminie 6-14 września 2018 r. (4 spotkania x 4 godziny lekcyjne):

 • 6 września 2018 r. (czwartek) w godz. 12.30-16.00
 • 7 września 2018 r. (piątek) w godz. 9.00-12.30
 • 13 września 2018 r. (czwartek) w godz. 12.30-16.00
 • 14 września 2018 r. (piątek) w godz. 9.00-12.30

2.    Kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia

Kurs realizowany przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX, ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (nowoczesnych form kształcenia), które zostaną wdrożone w proces dydaktyczny.

Kurs składa się z 2 etapów:

 • etap I – cykl warsztatów z umiejętności miękkich, niezbędnych w procesie dydaktycznym;
 • etap II – praktyczne zastosowanie uzyskanych umiejętności w trybie learning-by-doing pod nadzorem instruktorów z zespołu INFOX podczas prowadzenia zajęć z grupami studenckimi.

Kurs obejmuje 42 godziny lekcyjne, z czego 30 godzin zajęć obligatoryjnych oraz 12 godzin zajęć do wyboru.

Harmonogram kursu – etap I:

Kurs intensywny w terminie 24-28 września 2018 r. ( zajęcia w godz. 8:30-16:30)

Harmonogram kursu – etap II:

5 godzin tutoringu z wybranym trenerem w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

3.    Kurs w zakresie umiejętności informatycznych

Kursy realizowane przez pracowników Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW mają na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie umiejętności informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce. Każdy kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych w systemie blended learning (24 godz. kursów stacjonarnych + 36 godzin e-learningu).

W ramach rekrutacji zostało zaproponowanych pięć kursów z czego zostaną wybrane dwa kursy cieszące się największym zainteresowaniem:

 1. Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych – kurs podstawowy,
 2. Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych – kurs dla zaawansowanych,
 3. Wykorzystanie narzędzi ICT do prowadzenia przedmiotu (kurs hybrydowy),
 4. Prowadzenie przedmiotu na platformie e-learningowej (Moodle lub Blackboard) Kurs Moodle,
 5. Weryfikacja wiedzy i postępów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT.

 

Harmonogram kursu:

Kurs w terminie 3-30 września 2018 r.:

 1. Zjazdy stacjonarne dla grupy nr 1:
  • 3 września 2018 r. (poniedziałek) 8:30-16:30,
  • 10 września 2018 r. (poniedziałek) 8:30-16:30,
  • 17 września 2018 r. (poniedziałek) 8:30-16:30.
 2. Zjazdy stacjonarne dla grupy nr 2:
  • 4 września 2018 r. (wtorek) 8:30-16:30,
  • 11 września 2018 r. (wtorek) 8:30-16:30,
  • 18 września 2018 r. (wtorek) 8:30-16:30.

Kursy cieszące się największą popularnością zostaną uruchomione w najbardziej dogodnych terminach spośród wyżej wymienionych wariantów.

4.    Kurs Design Thinking w dydaktyce – zapisy na listę rezerwową

Kurs realizowany przez Katarzynę Bargieł (INFOX PW) oraz Katarzynę Modrzejewską (DBiA CZIiTT PW) skierowany jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę dotyczącą nowych metodyk pracy ze studentami i chcą zaimplementować Design Thinking do zajęć dydaktycznych.

Kurs obejmuje 32 godziny lekcyjne.

Harmonogram kursu:

Kurs w terminie 19-21 września 2018 r.:

 • 19 września 2018 r. (środa) godz. 10:00-18:00,
 • 20 września 2018 r. (czwartek) godz. 10:00-18:00,
 • 21 września 2018 r. (piątek) godz. 10:00-18:00.

 

BARDZO WAŻNE!!!

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

 • Zgłoszenie się poprzez Formularz.
 • Wzięcie udziału w badaniu kompetencji „na wejściu” i „na wyjściu”.
 • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
 • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
 • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (zajęcia muszą rozpocząć się najpóźniej w lutym 2019 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

 

Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie do 20 lipca 2018 r. Formularza dostępnego pod wskazanym linkiem:

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/462139?lang=pl

23 – 31 lipca 2018 r. przeprowadzony zostanie bilans kompetencji wśród osób, które zgłosiły się na kurs. Otrzymają one, na podany w Formularzu adres e-mail, obowiązkową do wypełnienia ankietę. Wyniki bilansu stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów, które zostaną przekazane do weryfikacji przez władze wydziałów. Dziekan/prodziekan zaświadczy, iż podniesienie kompetencji przez wskazanych nauczycieli akademickich we wskazanym obszarze wynika z potrzeb dydaktycznych wydziału i zostanie praktycznie wykorzystane w kształceniu studentów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Projektu, zostaną ogłoszone niezwłocznie po ustaleniu liczby osób pomyślnie zrekrutowanych na poszczególne kursy. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób/kurs.

Zajęcia w ramach kursów  będą prowadzone w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW i Gmachu Głównym PW.

Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Działem Wsparcia Edukacji CZIiTT PW: dwe.cziitt@pw.edu.pl; tel. 22 234 14 23 lub 22 234 59 93.

Opisy kursów są dostępne na stronie:

https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-wsparcia-edukacji/projekty/kadra/