Rekrutacja do programu KSP – 7 edycja

Trwa rekrutacja do programu KSP. Jeden weekend, jedna wielka drużyna, wiele nieokiełznanych emocji, niezliczone działania. W pierwszy weekend semestru organizujemy KSP Kick-off Weekend (szczegóły podane zostaną drogą mailową osobom, które pozytywnie przejdą rekrutację). W ciągu tych dwóch dni wykopiemy piłkę startową pod niebiosa, byście przez cały kolejny semestr starali się ją pochwycić w locie, później przekształcić w bliżej nieokreślony twór, póki co (po prostu: oczekujemy nieoczekiwanego!), a następnie… Ach! Nie wiemy jeszcze, gdzie poniesie Was wyobraźnia! W ciągu najbliższego semestru będziecie wkraczać w kolejne fazy projektu, przekraczać nieosiągalne bariery, działać tak, jak do tej pory wydawało się to Wam niemożliwe!

Podobnie jak w poprzednich edycjach zagadnienia, które będziecie realizować w poszczególnych fazach projektu, zostaną zlecone od przedsiębiorców, dużych graczy na rynku polskim. Przyjdźcie, zagrajcie z nimi i z nami! Wykopcie piłkę startową!

Formuła cotygodniowych spotkań jest nietypowa. Począwszy od pierwszych zajęć (kiedy nastąpią: podział studentów na grupy, wybór tematów, i ew. spotkanie grup z przedstawicielami firm) w kolejne czwartki do końca semestru odbywać się będą tzw. Large Group Meetings (spotkania wszystkich grup studenckich – będziecie działać wspólnie, wymieniać się opiniami, zadawać pytania i wyrażać wątpliwości, przedkładać sugestie innym grupom studenckim, a wszystko – parafrazując pojęcie „otwartej nauki” – w duch „otwartej dydaktyki”, swobodnej i nieskrępowanej). Bez zmian, choć pod nową nazwą, odbywać się będą Small Group Meetings czyli spotkania danej grupy studenckiej z ich bezpośrednim opiekunem i zaproszonymi gośćmi. To Wy będziecie współdecydować o terminach i o tym kogo będziecie chcieli zaprosić celem przedyskutowania podjętego zagadnienia, także spoza zespołu INFOX. Warto przy tym dodać, że w poprzednich edycjach uczestnicy radzili sobie ze spełnianiem oczekiwań Urzędu m. st. Warszawy, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE), Willson & Brown – WB sp. z o.o. s.k., Saule Technologies sp. z o.o. W najbliższym czasie do gry wejdą kolejni gracze!

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy:

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy do KSP. Na jego podstawie dokonany zostanie pierwszy etap rekrutacji. Projekt ten może być realizowany tylko dla około 60 osób. O wynikach tego postępowania będziemy informować drogą email’ową. Dla potrzeb formalnych zgłoś się również na ten przedmiot w systemie USOS.
  2. Jeśli dostałeś się na Kick-off KSP Weekend – sprawdź się w działaniu w dniach 24-25.02.2018r. Szczegóły otrzymasz w email’u. Spotkania te mają na celu uformowanie grup projektowych, które będą pracowały przez resztę semestru.

Na zgłoszenie się macie czas tylko do 20 lutego 2018 r. (wtorek) do godz. 22:55. Poprawne przesłanie formularza potwierdzone zostanie zwrotną wiadomością e-mail.

Dowiedz się więcej o projekcie KSP

A najbardziej pracowite, najbardziej czarujące pomysłami osoby zostaną zaproszone do udziału w międzynarodowych projektach, furtkę do których stanowi KSP! Wykop z nami piłkę, by chwycić okazję do rozwoju swojego potencjału!!

plakat KSP