Rekrutacja na kurs „Sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji” dla nauczycieli akademickich PW

Dział Wsparcia Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w zakresie umiejętności prezentacyjnych pn. „Sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji”. Kurs jest dedykowany wszystkim nauczycielom akademickim pracującym na  PW.

W semestrze zimowym 2018/2019 oferujemy Państwu kurs pn. „Sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji” w terminach:

  • grupa 1: 28.01.2019 r. (poniedziałek), 30.01.2019 r. (środa), 1.02.2019 r. (piątek) w godz. 9:00-15:00,
  • grupa 2: 5-7.02.2019 r. (wtorek, środa, czwartek) w godz. 9:00-15:00.

Rekrutacja na kurs "Sztuka autoprezentacji i prowadzenia dyskusji" dla nauczycieli akademickich PW

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji. Opis kursu jest dostępny na stronie. Zaznaczamy, że nabyte w czasie kursów umiejętności należy wdrożyć na min. jednych zajęciach ze studentami, a zajęcia te należy przeprowadzić do końca stycznia 2022 r.

Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie do 16 stycznia 2019 r. formularza dostępnego pod wskazanym linkiem:

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/161886?lang=pl


BARDZO WAŻNE!!!

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

  • Zgłoszenie się poprzez Formularz.
  • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
  • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
  • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (zajęcia muszą się odbyć do końca stycznia 2022 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

Przesłane zgłoszenia stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów, które zostaną przekazane do weryfikacji przez władze wydziałów. Dziekan/prodziekan zaświadczy, iż podniesienie kompetencji przez wskazanych nauczycieli akademickich we wskazanym obszarze wynika z potrzeb dydaktycznych wydziału i zostanie praktycznie wykorzystane w kształceniu studentów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Projektu, zostaną ogłoszone niezwłocznie po ustaleniu liczby osób pomyślnie zrekrutowanych na poszczególne kursy. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób/kurs.

Zajęcia będą prowadzone w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa).

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 14 23.

 

Kurs realizowany w ramach zadania 44 projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.