Raport z „Badania samooceny kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej 2016”

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zakończył realizację badania samooceny kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej, na którego podstawie przygotowano Raport z samooceny kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej za 2016 r.

Jednym z istotnych źródeł określających stan funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w każdej instytucji jest jej samoocena. I właśnie dlatego zrealizowane zostało badanie, którego celem było dokonanie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej bezpośrednio przez pracowników PW.

Badanie zrealizowane na zlecenie Rektora ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej, według merytorycznych wytycznych głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej – Jacka Ślubowskiego.

Pytania ankietowe skierowane zostały zarówno do kierowników poszczególnych jednostek uczelni, jak i pracowników niepełniących funkcji kierowniczych.

Wyniki badań przedstawione w raporcie zostały ujęte w pięciu obszarach zgodnie ze standardami kontroli zarządczej:

  • środowisko wewnętrzne
  • cele i zarządzanie ryzykiem
  • mechanizmy kontroli
  • informacja i komunikacja
  • monitorowanie i ocena

Badanie zrealizowano z wykorzystaniem kwestionariusza on-line wypełnianego samodzielnie przez respondenta. Ankieta miała charakter anonimowy. W badaniu wzięło udział  815 uczestników, w tym 184 kierowników oraz 631 pracowników.