Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Uczelnia badawcza może znacząco wspierać rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez zapewnianie współpracy B+R oraz kształcenie przyszłych pracowników: od specjalistów po kadrę zarządzającą, którzy będą potrafili odnaleźć się na rynku pracy.

 

W raporcie „Identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych” dokonano przeglądu ponad 100 krajowych i międzynarodowych badań (naukowych i konsultingowych) dotyczących innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przemysłu 4.0. Wśród celów badania była identyfikacja potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw 4.0, względem kształcenia nowych kadr oraz współpracy z uczelniami.

 

Z raportu można dowiedzieć się:

  • jakie są wyróżniki innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw przemysłu 4.0,
  • jakimi kompetencjami cechują się pracownicy i pracowniczki innowacyjnego przedsiębiorstwa,
  • jakie są potrzeby innowacyjnych przedsiębiorstw zakresie kształcenia przyszłych kadr, a szczególnie: kompetencji poszukiwanych przez innowacyjne przedsiębiorstwa,
  • jakie są potrzeby innowacyjnych przedsiębiorstw zakresie współpracy z uczelnią.

Do opracowania raportu zastosowano analizę materiałów zastanych opartą na przeglądzie systematycznym. Próba objęła 102 teksty (w tym 59 w j. angielskim): 81 opracowań (raporty analityczne, badawcze, konsultingowe) oraz 21 artykułów naukowych zaczerpniętych z otwartych źródeł (Directory of Open Access Journals, ResearchGate, GoogleScholar oraz portali branżowych) z lat 2010-2020, w tym wcześniejsze metaanalizy dotyczące innowacyjnych przedsiębiorstw i przemysłu 4.0.

 

Serdecznie zachęcamy do lektury! Link

 

Raport stanowi część badań „Analiza potrzeb i oczekiwań pracodawców absolwentów Politechniki Warszawskiej” realizowanych w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Opracowanie raportu: dr Aleksandra Wycisk, Magda Matysiak

Koordynacja badania: dr Katarzyna Modrzejewska

 

 

Post Author: dariusz.parzych