Przedłużenie terminu składania zgłoszeń: „Inkubator Innowacyjności 2.0” na PW – nabór technologii

Informujemy, że termin naboru wniosków na udzielenie wsparcia prac przedwdrożeniowych w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 2.0″ został przedłużony do 7 czerwca 2019 roku.

O projekcie

W projekcie planujemy wesprzeć komercjalizację wybranych przedsięwzięć – wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni. Do realizacji tego celu będziemy dysponowali środkami finansowymi w wysokości do 100 tys. zł/pracę. Środki przeznaczone będą na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych obejmujących np. dodatkowe testy laboratoryjne, dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Prace należy zgłaszać zgodnie z procedurą zgłaszania wyników na Politechnice Warszawskiej, składając wypełnioną Kartę technologii pobraną ze strony http://www.ibs.pw.edu.pl/Dla-Naukowcow wraz z wypełnionym Wnioskiem o prace przedwdrożeniowe – Wniosek

Prace zgłoszone w poprzedniej edycji programu mogą być składane powtórnie.

Dokumenty można złożyć w IBS PW osobiście (ul. Rektorska 4, Budynek CZIiTT, IV piętro, pokój 4.19) lub wysłać mailem: biuro.ibs@pw.edu.pl (wpisując w temacie wiadomości – „Inkubator Innowacyjności 2.0”).

Wyboru prac dokona Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele funduszy inwestycyjnych oraz przemysłu, najpóźniej do 10 czerwca. Po tym terminie Twórcy zostaną poinformowani o przyznanych grantach i otrzymają umowy na realizację prac przedwdrożeniowych. 

Ogólne wytyczne do prac przedwdrożeniowych:

– prace nie mogą trwać dłużej niż do 31 stycznia 2020 r.,

– technologia powinna być na min. 4 poziomie TRL (więcej niż pomysł/koncepcja),

– w ramach zgłaszanego projektu fundusze nie mogą przekroczyć 50% na wynagrodzenia,

– umowa o finansowanie nie przewiduje kosztów pośrednich i wydziałowych, jak i zakupu środków trwałych.