Promocja

komunikacja.cziitt@pw.edu.pl


Aleksandra Pastusiak – specjalista ds. promocji

Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym (specjalizacja: edytorstwo) oraz studiów podyplomowych – Public Relations na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła kursy dotyczące redakcji merytorycznej w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek. Posiada 4-letnie doświadczenie dziennikarskie oraz 7-letnie w obszarze promocji (sektor: kultura, edukacja). Zainteresowana grafiką komputerową (skład tekstów, typografia) oraz szeroko rozumianym designem. Udziela wszelkiego wsparcia podczas promocji wydarzeń (m.in. materiały informacyjno-promocyjne, redakcja tekstów, komunikacja).

Kontakt:

aleksandra.pastusiak@pw.edu.pl
tel. 22 234 59 88, pok. 0.26


zdjęcie pracownika Tomasz Turzyński – referent ds. promocji

Udziela wsparcia w komunikacji zewnętrznej, szczególnie w kontaktach z dziennikarzami. Pomaga w przygotowaniu się do wystąpień publicznych, udziału w panelach, debatach i prezentacjach. Reprezentuje Centrum podczas spotkań publicznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców, często nieznających hermetycznego języka branżowego.

Kontakt:

tomasz.turzynski@pw.edu.pl
tel. 22 234 59 88, pok. 0.26


Materiały promocyjne – do pobrania


 Broszura informacyjna CZIiTT PW w języku polskim

Broszura informacyjna CZIiTT PW w języku angielskim


Ulotka o Centrum