Głównym celem GETM3 jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz przyszłego zarządzania talentami w skali globalnej na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego. Mimo, że młodzi ludzie są bardzo dobrze wykształceni i przedsiębiorczy, może ich dotknąć niestabilność zatrudnienia. Tymczasem pracodawcy zgłaszają niedopasowanie umiejętności pracowników względem powierzanych im obowiązków i trudności w pozyskiwaniu, zarządzaniu i utrzymaniu młodych pracowników w firmie. W projekcie realizowane są badania społeczne ukierunkowane na analizę wyzwań związanych z wejściem najmłodszego pokolenia na rynek pracy zarówno z perspektywy studentów i absolwentów, jak i uczelni i pracodawców.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie GETM-1024x733.png

Specyfika projektów RISE oznacza realizację badań w rytmie wyjazdów (mobilności) do podmiotów partnerskich – dla badaczy z Politechniki Warszawskiej oznacza to poszerzanie sieci kontaktów, wymianę doświadczenia oraz podejmowanie nowych międzynarodowych inicjatyw współpracy (badawczej, publikacyjnej). 

Okres realizacji projektu:
01.01.2017-31.12.2020
Okres zaangażowania CZIiTT PW:
01.01.2017-31.12.2020

Budżet całego projektu:
€ 954 000.00
Budżet CZIiTT:
€ 108 000.00

Lider projektu:
Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, Wielka Brytania
Partnerzy akademiccy:
– Uniwersytet Warszawski (Polska)
– Univerza v Ljubljani (Słowenia)
– Dublin Institute of Technology (Irlandia)
– Dublin City University (Irlandia)
– Kyungpook National University (Korea Południowa)
– Chonnam National University (Korea Południowa)

Partnerzy biznesowi:
– BTM Innovations Sp. z o.o. (Polska)
– Wingsbridge (Polska)
– Eliesha Training Ltd (Wielka Brytania)
– HighFly (Wielka Brytania)
– Kolektor Group d.o.o. (Słowenia)
– MEDEX d.o.o. (Słowenia)
– ISME Ltd (Irlandia),
– MegaGen (Korea Południowa)


Partnerzy w projekcie