Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii w konsorcjum z Instytutem Badań Stosowanych Sp. z o.o.  w 2020 r. przystąpiło do realizacji  kolejnej edycji projektu pn. „KEPP 4.0 Komercjalizacja – efektywna, przyjazna i profesjonalna” ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a finansowanego ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zaplanowany projekt stanowi „kontynuację” poprzednich: Inkubator Innowacyjności + oraz Inkubator Innowacyjności 2.0. również przez konsorcjum IBS PW Sp. z o.o. oraz CZIiTT PW.

Kluczowym celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Dzięki temu zespoły naukowe, twórcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w realizacji autorskich prac przedwdrożeniowych, promocję wyników prowadzonych prac badawczych, czy wsparcie merytoryczne w zakresie komercjalizacji.

Wsparcie udzielane jest na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 000 zł.

Łączny budżet projektu wynosi 2 212 000 zł z czego na wsparcie prac przedwdrożeniowych przeznaczono około 50 % środków finansowych.

Wszystkie zainteresowane osoby udziałem w projekcie, zapraszamy do kontaktu z kierownikiem projektu Anną Ceglińskąanna.ceglinska@pw.edu.pl tel. 22 234 14 70.

Projekt został już uruchomiony i zakończy się 31 lipca 2022 roku.

Więcej informacji