Znamy opinię uczestników na temat kursów programowania dla dzieci

W dniach 21-22 stycznia 2017 roku w CZIiTT PW odbyły się warsztaty programowania dla dzieci i młodzieży współorganizowane przez WOW SCHOOL i CZIiTT PW.  Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zebrał opinię uczestników na temat wydarzenia.

Ankieta zawierała pytania dotyczące m.in.: oceny organizacji kursu, opinii na temat miejsca, oceny atrakcyjności zajęć, oceny merytorycznej wartości kursów,  poziomu trudności zajęć, oceny prowadzącego itd.

Warsztaty składały się z sześciu różnych kursów tematycznych z zakresu kodowania, aplikacji internetowych, języka programowania oraz programowania gier komputerowych.

Uczestnicy pozytywnie ocenili miejsce realizacji szkoleń. W przypadku oceny atrakcyjności zajęć wszystkie wymienione kursy w zdecydowanej większości zostały uznane jako bardzo ciekawe lub ciekawe. Najwyżej (92%) zostały ocenione zajęcia z kodowania.

Osoby uczestniczące w warsztatach podkreślały również swoje zadowolenie z dostępnej infrastruktury, możliwości nabycia nowych umiejętności, panującej atmosfery oraz z osoby prowadzącej. Jako ewentualne minusy wskazywały m.in.: zbyt długi czas zajęć, zbyt krótki czas na wykonanie wyznaczonego zadania, itd.

Uczestnikami warsztatów były dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 roku życia.