Rynek B+R w Polsce

Raport powstał na podstawie analizy danych i wskaźników GUS z zakresu działalności badawczo-rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki. Przedstawiono, m.in.: nakłady wewnętrzne na działalność B+R ogółem, ich procentowy rozkład w poszczególnych województwach, zatrudnienie personelu B+R w Polsce, zatrudnienie personelu B+R w Polsce według wykształcenia, średnie zatrudnienie personelu B+R w firmach w stosunku do Politechniki Warszawskiej w 2014 roku etc.