Politechnika Warszawska a klastry. Korzyści Politechniki Warszawskiej ze współpracy z klastrami

W badaniu zaprezentowano, m.in.: podstawowe informacje i statystyki na temat klastrów w Polsce oraz województwie mazowieckim; sposób, w jaki klastry wpisują się w Strategię rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020 i funkcjonowanie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej; korzyści, jakie ze współpracy z klastrami osiągają interesariusze wewnętrzni Politechniki Warszawskiej oraz inne uczelnie w Polsce.