Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW: rocznik 2014/2015 (badanie do roku po ukończeniu studiów)

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej jest corocznym badaniem prowadzonym przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej w pierwszym kwartale roku. Celem badania było poznanie przebiegu edukacji absolwentów oraz ich opinii na temat studiów na Politechnice Warszawskiej, a także zdobycie informacji o aktualnej sytuacji zawodowej. Badanie obejmowało obszary tematyczne takie jak: charakterystyka pracy wykonywanej przez absolwentów zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło, charakterystyka samozatrudnienia, charakterystyka absolwentów niepracujących, ocena własnych kompetencji i ich znaczenia na rynku pracy, ocena zadowolenia z życia we wskazanej powyżej grupie etc.