Konsultacje społeczne oferty Inkubatora Innowacyjności CZIiTT PW

Głównym celem konsultacji było zgromadzenie opinii potencjalnych partnerów współpracujących z Inkubatorem Innowacyjności (ININ), tj. interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych CZIiTT PW, na temat propozycji ININ. Opinie te umożliwiły opracowanie oferty dopasowanej do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań podmiotów współpracujących lub zainteresowanych współpracą z Inkubatorem Innowacyjności.