Diagnoza form i sposobów budowy programów wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej

Badanie zrealizowane zostało w ramach wspólnego projektu badawczego CZIiTT PW i Pro-Development pn. Wypracowanie mapy drogowej rozwoju inicjatywy Kampus+ jako głównej siły motorycznej budowy ekosystemu innowacji Politechniki Warszawskiej. Głównym celem badania było określenie form i sposobów budowy programów wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem: programów kształcenia, działań wspierających rozwój młodych naukowców, przedsiębiorczości akademickiej, budowy sieci współpracy (sieci partnerskie) pomiędzy uczelnią i jej otoczeniem społeczno-gospodarczym.