Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników PW – 2016

Głównym celem badania była diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników Politechniki Warszawskiej. Zidentyfikowano, m.in.: obszary szkoleniowe istotne w kontekście obowiązków wykonywanych przez pracowników; poznano ich dotychczasowe doświadczenia w związku ze szkoleniami organizowanymi przez Dział ds. Szkoleń PW oraz preferencje dotyczące organizacji i formy szkoleń.