Badania na potrzeby opracowania programów studiów WA PW: badanie świadomości społeczności akademickiej oraz jej otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie wpływu architektury na zrównoważony rozwój oraz badania z zakresu potrzeb i możliwości ekologicznego projektowania (w Polsce i na świecie – szanse i zagrożenia)

Głównym celem badania był wzrost świadomości w zakresie monitorowania środowiska oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój anglojęzycznych programów studiów doktoranckich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Badanie obejmowało także obszary związane z: rozwojem oferty dydaktycznej poprzez przygotowanie programów studiów III stopnia w języku angielskim na ww. Wydziale; rozwojem narzędzi dydaktycznych, metod i materiałów niezbędnych do uruchomienia studiów III stopnia; wspieraniem wzrostu świadomości studentów i absolwentów oraz pracowników uczelni wyższych, dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych oraz zwiększenia bazy wiedzy uczelni w tym zakresie.