Analiza SWOT dla Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Głównym celem badania było przeprowadzenie analizy SWOT oraz konsultacji społecznych na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej do roku 2020. Przeprowadzono: diagnozę obecnego stanu rozwoju Wydziału oraz konsultacje społeczne z interesariuszami WIM w określonych obszarach tematycznych, opracowanie matrycy SWOT uwzględniającej diagnozę stanu obecnego WIM. Zweryfikowano również założenia dotychczasowej Strategii rozwoju WIM w kontekście przeprowadzonej analizy SWOT oraz wymogów Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej.