Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Zamawiający:  Stowarzyszenie Studentów BEST

Cel badania:

Celem głównym badania „Pracodawca dla Inżyniera” było poznanie doświadczeń oraz oczekiwań studentów związanych z rynkiem pracy.

Cele szczegółowe:

  • Określenie doświadczenia studentów na rynku pracy oraz ich obecnej sytuacji zawodowej;
  • Poznanie opinii studentów o programie praktyk i staży;
  • Odniesienie doświadczeń na rynku pracy, do trwającej pandemii COVID-19;
  • Poznanie opinii studentów na temat warunków pracy;
  • Określenie źródeł wiedzy studentów o pracodawcach.

Rezultaty: W wyniku prac badawczych powstał raport „Pracodawca dla Inżyniera”, zaprezentowany w ramach 27. edycji projektu Inżynierskie Targi Pracy (30-31 marca 2021), tworzonego przez Stowarzyszenie Studentów BEST.

Kliknij na okładkę, aby otworzyć publikację.

 

 

Post Author: dariusz.parzych