Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Centralne położenie kampusu Politechniki Warszawskiej jest jej atutem. W najnowszej odsłonie Sondażu #powiedzPW, tym razem kierowanego do całej społeczności PW, chcemy dowiedzieć się, jakie dodatkowe funkcje mogłyby pełnić tereny wewnętrzne i zewnętrzne kampusu PW. Co może się w nich dziać? Jaką rolę może pełnić w społeczności lokalnej? Do czego może być użyty w związku z sytuacjami kryzysowymi, np. z pandemią COVID-19? Zależy nam na poznaniu potrzeb i oczekiwań całej społeczności PW.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety! https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/374941?lang=pl

Ankieta będzie aktywna
do 3.04.2022 r.

Trend w przekształcaniu kampusów uniwersyteckich na świecie dąży do otwarcia ich na szerokie grono odbiorców, również spoza uczelni. Kampusy stają się coraz bardziej wielofunkcyjne, łączą cele edukacyjne z biznesowymi, wspólnotowymi, mieszkalnymi i rozrywkowymi. Jednocześnie pandemia COVID-19 wpłynęła na zmianę w korzystaniu z przestrzeni publicznych. Jak zmieniły się oczekiwania społeczności PW wobec ich miejsca studiów, pracy lub spędzania czasu wolnego?

Zespół Działu Badań i Analiz CZIiTT PW włączył się w kontynuację projektu „Nowe role społeczne kampusów w czasach pandemii. Eksperymentalna przestrzeń interakcji w Politechnice Warszawskiej” dzięki konkursowi „IDUB against COVID-19”, ze środków którego projekt jest realizowany.

Informacje o wcześniejszych sondażach #powiedzPW: https://www.cziitt.pw.edu.pl/projekty/projekty-badawcze/sondaz-powiedz-pw/

Post Author: Ewa Bichta