Potencjał gospodarczy województwa mazowieckiego – Raport

Jaki jest potencjał gospodarczy poszczególnych części województwa mazowieckiego? Jakie sektory gospodarcze dominują w okolicach Płocka a jakie w Siedlcach? Jakie są największe bariery rozwoju poszczególnych podregionów Mazowsza?

Na te pytania odpowiadali lokalni eksperci, władze samorządowe oraz przedsiębiorcy w projekcie Mazovia 2.0 (GOSPOSTRATEG). Odpowiedzi zaś prezentuje raport przygotowany przez zespół Działu Badań i Analiz we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

2020.08.26_raport_z_wywiadow