Panel ekspertów „Współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi oraz Centrami Transferu Technologii a M.St. Warszawa”

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW (na zlecenie Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy) realizuje badanie dotyczące funkcjonowania publicznych jednostek naukowych prowadzących działalność B+R z terenu Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW).

Jednym z elementów badania jest panel dyskusyjny, który odbędzie się 11 września 2019 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Dyskusja będzie miała na celu wypracowanie rekomendacji dotyczących działań jakie może podjąć Miasto w obszarze intensyfikacji współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, promocji jednostek naukowych na forum międzynarodowym oraz przyciągania zdolnych naukowców do Warszawy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Pawłem Hurasem, pawel.huras@pw.edu.pl, tel: 22 234 55 68).

W załączniku znajduje się list polecający skierowany do Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta, podpisany przez Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Grzegorza Wolffa.

LIST POLECAJĄCY