Projekty

Badanie „Design Thinking jako innowacja w tworzeniu więzi między uczelnią i gospodarką (2015)”

Celem opracowania było uzupełnienie oraz skatalogowanie wiedzy dotyczącej mechanizmów umożliwiających tworzenie, testowanie i wdrażanie innowacji społecznych w celu kontekstowego osadzenia planowanych w PW działań innowacyjnych społecznie.

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie pn. „Analiza światowych trendów kształcenia w zakresie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności z uwzględnieniem implementacji w CZIiTT (2015)”

Celem badania było zgromadzenie wiedzy nt. dominujących trendów kształcenia w polskich i zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych, wspierających rozwój przedsiębiorczości akademickiej, procesy innowacji, komercjalizacji i transferu technologii  celem określenia potrzeb beneficjentów oraz możliwości konstrukcji projektów do implementacji w CZIiTT. Próba: politechniki polskie (n=5) i zagraniczne (n=3), uniwersytety i publiczne uczelnie ekonomiczne (n=5), niepubliczne uczelnie ekonomiczne (n=5), akademickie […]

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie społeczne pn. „Badanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii w ramach współpracy z Politechniką Warszawską (2015)”

Celem badania było poznanie oczekiwań i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii w ramach współpracy z Politechniką Warszawską. Badano jakość usług z zakresu transferu technologii świadczonych przez PW z perspektywy przedsiębiorstw, zapotrzebowanie na usługi z zakresu transferu technologii w przemyśle...

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read