Komercjalizacja i transfer technologii

Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka – Przemysł

Projekt pt. „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka – Przemysł” realizowany jest w ramach programu DIALOG przez konsorcjum czterech czołowych w Polsce jednostek badawczych o wysokim potencjale naukowym: Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Polską Akademię Nauk, Instytut Fizyki Politechnikę Częstochowską, Wydział Elektryczny Politechnikę Warszawską, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Warunkiem rozwoju gospodarki wiedzy opartej na […]

Data publikacji: 28 listopada 2017

>> Więcej


Projekt „Inkubator Innowacyjności+”

Celem programu pod nazwą Inkubator Innowacyjności+ jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej w konsorcjum z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej i PIAP-Scientech przystąpili do realizacji projektu w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków MNiSW. W Projekcie przewidujemy […]

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

    >> Więcej