Komercjalizacja i transfer technologii

Projekt „Inkubator Innowacyjności+”

Celem programu pod nazwą Inkubator Innowacyjności+ jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej w konsorcjum z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej i PIAP-Scientech przystąpili do realizacji projektu w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków MNiSW. W Projekcie przewidujemy […]

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

    >> Więcej