Badania i analizy

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW: rocznik 2014/2015 (badanie do roku po ukończeniu studiów)

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej jest corocznym badaniem prowadzonym przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej w pierwszym kwartale roku. Celem badania było poznanie przebiegu edukacji absolwentów oraz ich opinii na temat studiów na Politechnice Warszawskiej, a także zdobycie informacji o aktualnej sytuacji zawodowej. Badanie obejmowało obszary tematyczne takie jak: charakterystyka pracy wykonywanej przez absolwentów zatrudnionych […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

>> Więcej