Projekty

Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka – Przemysł

Projekt pt. „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka – Przemysł” realizowany jest w ramach programu DIALOG przez konsorcjum czterech czołowych w Polsce jednostek badawczych o wysokim potencjale naukowym: Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Polską Akademię Nauk, Instytut Fizyki Politechnikę Częstochowską, Wydział Elektryczny Politechnikę Warszawską, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Warunkiem rozwoju gospodarki wiedzy opartej na […]

Data publikacji: 28 listopada 2017

>> Więcej


Regulamin rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji. Regulamin Rekrutacji- Projekt KADRA

Data publikacji: 5 października 2017

>> Więcej


Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania

1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją. Koordynatorem Projektu jest […]

Data publikacji: 4 maja 2017

    >> Więcej


Projekt „Inkubator Innowacyjności+”

Celem programu pod nazwą Inkubator Innowacyjności+ jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej w konsorcjum z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej i PIAP-Scientech przystąpili do realizacji projektu w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków MNiSW. W Projekcie przewidujemy […]

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

    >> Więcej


Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW: rocznik 2014/2015 (badanie do roku po ukończeniu studiów)

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej jest corocznym badaniem prowadzonym przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej w pierwszym kwartale roku. Celem badania było poznanie przebiegu edukacji absolwentów oraz ich opinii na temat studiów na Politechnice Warszawskiej, a także zdobycie informacji o aktualnej sytuacji zawodowej. Badanie obejmowało obszary tematyczne takie jak: charakterystyka pracy wykonywanej przez absolwentów zatrudnionych […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

>> Więcej


„Architecture for Society of Knowledge – ASK – Studia III stopnia w języku angielskim na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej”

W ramach projektu opracowany zostanie program studiów doktoranckich unikatowych w skali kraju, spełniających zapotrzebowanie na koncepcję nowej generacji usług i produktów przestrzennych, zaspokajających potrzeby społeczeństwa informacyjnego, związanych z wdrożeniem materiałów i aplikacji przyjaznych środowisku i zmianom klimatycznym. Wartość projektu: 969 596,00 zł (w tym kwota dofinansowania: 872 636,40 zł i wkład własny: 96 959,60 zł ) Termin realizacji: […]

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

    >> Więcej