Otwarty nabór Partnerów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór Partnerów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, w celu wspólnego przygotowania i realizacji działań.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych przedsięwzięć zgodnych z celami funkcjonowania Inkubatora, tj. budowanie efektywnej współpracy nauki i biznesu, wsparcie prowadzenia nowoczesnych prac badawczo-rozwojowych oraz aktywizacja innowacyjnej przedsiębiorczości w tym akademickiej w szczególności na obszarze województwa mazowieckiego.

W szczególności celem partnerstwa jest realizacja działań stanowiących zaplecze merytoryczne dla podmiotów korzystających z programów wsparcia Inkubatora.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, Sekretariat ogólny, parter.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pw.edu.pl w zakładce Ogłoszenia) oraz w siedzibie Organizatora.

Wyniki naboru zostaną zamieszczone jw. oraz przesłane drogą elektroniczną (e-mail) do Oferentów, którzy złożą Oferty.

Ogłoszenie wraz z Załącznikami (PDF)
Formularz zgłoszeniowy


Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2